Τηλέφωνο: 210 6620062 | Κινητό: 697 3032065 | Βρείτε μας στο χάρτη

Email: info @ daycare.gr | Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 07:30 - 17:30

 

Ανάλυση εκπαιδευτικού προγράμματος

Τα τμήματα μας, χωρίζονται σύμφωνα με το έτος γέννησης των παιδιών :

α. Μεταβρεφικό τμήμα

β. Μικρό προνηπιακό τμήμα

γ. Προνηπιακό τμήμα και Νηπιαγωγείο

α. Η απασχόληση των παιδιών στο Μεταβρεφικό τμήμα περιλαμβάνει:

• Καλλιέργεια και ανάπτυξη του προφορικού λόγου με καθημερινή συζήτηση θεματικών ενοτήτων
• Αφήγηση βιβλίων – παραμυθιών και διήγηση ιστοριών
• Υιοθέτηση τρόπων καλής συμπεριφοράς και καλών συνηθειών
• Απασχόληση και εξάσκηση με παιδαγωγικό υλικό
• Εκμάθηση των χρωμάτων και των σχημάτων
• Εισαγωγή και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας
• Εισαγωγή σε προμαθηματικές έννοιες
• Καλλιέργεια και ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας
• Χρήση απλών υλικών για την πρώτη αισθητική προσέγγιση
• Μαγειρική
• Πλαστελίνη
• Πηλοπλαστική
• Παζλ – ενσφηνώματα
• Δραματοποίηση
• Μουσικοκινητική αγωγή
• Φυσική αγωγή
• Οργανωμένο και ελεύθερο, ατομικό ή/και ομαδικό παιχνίδι, στον εσωτερικό και στον προαύλιο χώρο του σχολείου
• Εισαγωγή για αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση
• Συμμετοχή σε σχολικές εορτές
• Συμμετοχή σε εκδρομές

Στην εν λόγω ηλικία, τα παιδιά βιώνουν αρκετές αλλαγές και με γρήγορους ρυθμούς, καθώς εξελίσσονται διαρκώς. Μάλιστα, στο σχολικό πλαίσιο, οι μαθητές:

✓Ενθαρρύνονται να αυτονομηθούν (μαθαίνουν να τρώνε και να πλένονται μόνοι τους, να είναι υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους αντικείμενα, να συμμετέχουν στην τακτοποίηση των παιχνιδιών της τάξης τους κ.ά.).
✓Εισάγονται, σταδιακά, στον έλεγχο και στην εξάσκηση, τόσο της αδρής κινητικής τους δεξιότητας (γυμνάζονται, κυλάνε από την τσουλήθρα, παίζουν με μεγάλες μπάλες κ.λπ.), όσο και της λεπτής κινητικής τους δεξιότητας (χρησιμοποιούν το κουτάλι για να φάνε, ζωγραφίζουν με μαρκαδόρους και δαχτυλομπογιές, πλάθουν με ζυμαράκι και πλαστελίνη, κολλάνε μικρά αντικείμενα, παίζουν με κατασκευαστικό και οικοδομικό υλικό κ.λπ.).
✓ Αναπτύσσουν την ικανότητα συγκέντρωσής τους στο πλαίσιο ατομικών ή/και ομαδικών δραστηριοτήτων (μιμητικά παιχνίδια, ακρόαση μουσικής και ιστοριών κ.λπ.).
✓ Βελτιώνουν σημαντικά τη γλωσσική και εκφραστική τους ικανότητα, μέσω εκμάθησης μικρών τραγουδιών, επανάληψης μικρών ιστοριών, χρήσης βιβλίων με εικόνες κ.λπ.
✓Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια, ως μέλη μικρών ή/και μεγαλύτερων ομάδων. Με αυτό τον τρόπο, για παράδειγμα, μαθαίνουν να μοιράζονται τα παιχνίδια με τους συνομήλικούς τους, να περιμένουν τη σειρά τους, να αφουγκράζονται τα συναισθήματα των φίλων τους και να ελέγχουν τα δικά τους κ.ά.

β. Η απασχόληση των παιδιών στο Μικρό Προνηπιακό τμήμα περιλαμβάνει:

• Καλλιέργεια και ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου, με καθημερινή εμβάθυνση θεματικών ενοτήτων
• Αφήγηση και διήγηση βιβλίων – παραμυθιών και αυτοσχεδιασμοί ιστοριών
• Υιοθέτηση τρόπων καλής συμπεριφοράς και καλών συνηθειών
• Καλλιέργεια και ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας
• Απασχόληση και εξάσκηση με παιδαγωγικό υλικό
• Εικαστικά και χρήση απλών υλικών για την πρώτη αισθητική προσέγγιση
• Εκπαιδευτικό βιβλίο με ποικίλες προγραφικές ασκήσεις
• Μαγειρική
• Πλαστελίνη
• Πηλοπλαστική
• Παζλ – ενσφηνώματα
• Θεατρική αγωγή – Δραματοποίηση
• Μουσικοκινητική αγωγή
• Φυσική αγωγή
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση
• Ιστορία της Τέχνης
• Εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας
• Εκμάθηση προμαθηματικών εννοιών (χωροταξικές και λογικομαθηματικές έννοιες)
• Εκμάθηση και επανάληψη των χρωμάτων και των σχημάτων
• Οργανωμένο και ελεύθερο, ατομικό ή/και ομαδικό παιχνίδι, στον εσωτερικό και στον προαύλιο χώρο του σχολείου
• Εισαγωγή για αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση
• Δανειστική βιβλιοθήκη
• Εκπαιδευτικά προγράμματα – projects
• Συμμετοχή σε σχολικές εορτές
• Συμμετοχή σε εκδρομές

Στη συγκεκριμένη ηλικία, τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει, σε μεγάλο βαθμό, τον αυτοέλεγχο και την αυτοεκτίμησή τους. Μάλιστα, μπορούν να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες που απαιτούν το συνδυασμό των δεξιοτήτων τους. Έτσι, στο σχολικό πλαίσιο, οι μαθητές:

✓Ενθαρρύνονται να αυτονομηθούν (μαθαίνουν να τρώνε και να πλένονται μόνοι τους, να είναι υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους αντικείμενα, να συμμετέχουν στην τακτοποίηση των παιχνιδιών της τάξης τους κ.ά.), να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και να ανεξαρτητοποιούνται.
✓ Βελτιώνουν τον έλεγχο στην εξάσκηση, τόσο της αδρής κινητικής τους δεξιότητας (γυμνάζονται, κυλάνε από την τσουλήθρα, παίζουν με μεγάλες μπάλες κ.λπ.), όσο και της λεπτής κινητικής τους δεξιότητας (χρησιμοποιούν το κουτάλι για να φάνε, ζωγραφίζουν με μαρκαδόρους και δαχτυλομπογιές, πλάθουν με ζυμαράκι και πλαστελίνη, κολλάνε αντικείμενα, παίζουν με κατασκευαστικό και οικοδομικό υλικό κ.λπ.).
✓ Συντονίζουν την όρασή τους με την κίνηση του χεριού, αποτυπώνοντας στο χαρτί αναγνωρίσιμες μορφές και αναπαραστάσεις.
✓ Ενθαρρύνονται για δημιουργική έκφραση, διέγερση της φαντασίας και ενδυνάμωση της μνήμης, μέσω της τέχνης (εικαστικά, χορός, μουσική κ.ά.)
✓ Αναπτύσσουν το αίσθημα του ενδιαφέροντός τους για οργανωμένες και ελεύθερες δραστηριότητες, καθώς φαίνεται να δυναμώνει η ικανότητα συγκέντρωσής τους.
✓ Βελτιώνουν σημαντικά τη γλωσσική και εκφραστική τους ικανότητα, καθώς μαθαίνουν να δημιουργούν ολοκληρωμένες προτάσεις και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.
✓ Αναπτύσσουν τις συνεργατικές και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, μέσω των ομαδικών ελεύθερων ή/και οργανωμένων δραστηριοτήτων.
✓ Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια, ως μέλη μικρών ή/και μεγαλύτερων ομάδων. Με αυτό τον τρόπο, για παράδειγμα, μαθαίνουν να μοιράζονται τα παιχνίδια με τους συνομήλικούς τους, να περιμένουν τη σειρά τους, να αφουγκράζονται τα συναισθήματα των φίλων τους και να ελέγχουν τα δικά τους κ.ά.

γ. Η απασχόληση των παιδιών στο Προνηπιακό τμήμα και Νηπιαγωγείο περιλαμβάνει:

• Καλλιέργεια και εξέλιξη του προφορικού λόγου, με καθημερινή εμβάθυνση θεματικών ενοτήτων
• Ανάπτυξη και εξέλιξη του γραπτού λόγου, με εμβάθυνση σε παροιμίες, γλωσσοδέτες, αινίγματα κ.ά.
• Δραστηριότητες εγγραμματισμού, αναγνωρίζονας γράμματα, φωνήματα και έννοιες
• Ανάπτυξη της ικανότητας γραφής και ανάγνωσης (αλφαβητισμός)
• Εκπαιδευτικό βιβλίο με ποικίλες προγραφικές και προαναγνωστικές ασκήσεις
• Αφήγηση και επέκταση βιβλίων – παραμυθιών και αυτοσχεδιασμοί ιστοριών
• Εμβάθυνση και επαφή με τον πλούτο της λαϊκής μας παράδοσης (μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις)
• Απασχόληση και εξάσκηση με παιδαγωγικό υλικό
• Επανάληψη των χρωμάτων και πειραματισμοί με μίξεις αυτών
• Εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας
• Εκμάθηση και εμβάθυνση με τα προμαθηματικά
• Εκμάθηση και επαφή με γεωμετρικές έννοιες
• Εκμάθηση χωροταξικών εννοιών
• Καλλιέργεια και ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας
• Μαγειρική
• Πλαστελίνη
• Πηλοπλαστική
• Εικαστικά
• Δραματοποίηση
• Μουσικοκινητική αγωγή
• Φυσική αγωγή
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση
• Ιστορία της Τέχνης
• Επιτραπέζια και επιδαπέδια παιχίδια (ατομικά ή/και ομαδικά)
• Οργανωμένο και ελεύθερο, ατομικό ή/και ομαδικό παιχνίδι, στον εσωτερικό και στον προαύλιο χώρο του σχολείου
• Δανειστική βιβλιοθήκη
• Εκπαιδευτικά προγράμματα – projects
• Συμμετοχή σε σχολικές εορτές
• Συμμετοχή σε εκδρομές
• Πολιτιστικές εξορμήσεις σε θέατρα, βιωματικά εργαστήρια, πλανητάριο κ.λπ.

Στην εν λόγω χρονική περίοδο, τα παιδιά είναι ήδη ικανά να λαμβάνουν καινούριες γνώσεις, συνδυάζοντάς τις με όσες έχουν ήδη κατακτήσει. Μάλιστα, συμμετέχουν με αυτοπεποίθηση σε πρωτόγνωρες και εξελιγμένες δραστηριότητες. Έτσι, στο σχολικό πλαίσιο, οι μαθητές:

✓ Εξελίσσουν και βελτιώνουν τον έλεγχο στην εξάσκηση, τόσο της αδρής κινητικής τους δεξιότητας (γυμνάζονται, κυλάνε από την τσουλήθρα, παίζουν με μεγάλες μπάλες κ.λπ.), όσο και της λεπτής κινητικής τους δεξιότητας (ζωγραφίζουν με μαρκαδόρους και δαχτυλομπογιές, πλάθουν με ζυμαράκι και πλαστελίνη, κολλάνε αντικείμενα, παίζουν με κατασκευαστικό και οικοδομικό υλικό κ.λπ.).
✓ Ενθαρρύνονται για δημιουργική έκφραση, διέγερση της φαντασίας και ενδυνάμωση της μνήμης, μέσω της τέχνης (εικαστικά, χορός, μουσική κ.ά.)
✓ Εξοικειώνονται με τη γραφή και την ανάγνωση, εμβαθύνοντας σε δραστηριότητες εγγραμματισμού (αναγνωρίζουν το αρχικό γράμμα του ονόματός τους σε λέξεις, γράφουν το όνομά τους, γράφουν λέξεις που έχουν κίνητρο για εκείνους π.χ. λίστα για ψώνια κ.ά.).
✓ Εξοικειώνονται με αριθμητικές έννοιες, εμβαθύνοντας σε προμαθηματικές δραστηριότητες (μετράνε τα μήλα που θα φάνε, μετράνε το ύψος τους με κορδέλες ή/και μέτρο, ζυγίζουν τη ζάχαρη για το γλυκό που θα φτιάξουν κ.ά.).
✓ Αναπτύσσουν το αίσθημα του ενδιαφέροντός τους για οργανωμένες και ελεύθερες δραστηριότητες, καθώς φαίνεται να δυναμώνει η ικανότητα συγκέντρωσής τους.
✓ Βελτιώνουν σημαντικά τη γλωσσική και εκφραστική τους ικανότητα, καθώς μαθαίνουν να δημιουργούν ολοκληρωμένες προτάσεις και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.
✓ Αναπτύσσουν τις συνεργατικές και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, μέσω των ομαδικών ελεύθερων ή/και οργανωμένων δραστηριοτήτων.
✓ Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια, ως μέλη μικρών ή/και μεγαλύτερων ομάδων. Με αυτό τον τρόπο, για παράδειγμα, μαθαίνουν να μοιράζονται τα παιχνίδια με τους συνομήλικούς τους, να αφουγκράζονται τα συναισθήματα των φίλων τους και να ελέγχουν τα δικά τους, να επιλύουν τυχόν προβλήματα που τίθενται στην ολομέλεια κ.ά.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Διατροφολόγιο »

Διεύθυνση:
Σπύρου Δάβαρη 46 & Σπετσών
Κορωπί τ.κ. 19441
Τηλ. Κέντρο: 210 6620062
Email: info @ daycare.gr
Facebook
Instagram

Copyright © 2014 - 2022 daycare.gr All Rights Reserved.
Powered by bdroid || Desing by sk8

Day Care Back to top
ΕΣΠΑ